Prof. Dr. Okan Yeşilot

Marmara Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ

image

Okan Yeşilot Giresun'un Piraziz ilçesinde doğdu. İlkokulu Gökçeali'de, ortaokul ve liseyi Samsun Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi'nde bitirdi. 1988 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Prof. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu danışmanlığında “Hacı Zeynelabidin Tagiyev'in Hayatı ve Faaliyetleri” adlı teziyle yaptı.  Doktorasını Prof. Dr. Abdülkadir Donuk danışmanlığında “Hasan Melikzade Zerdabi'nin Hayatı ve Faaliyetleri” adlı teziyle tamamladı.

1995-96 yıllarında Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi’nde misafir Öğretim Elemanı olarak bulundu. 1997-98 yıllarında Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Öğretim Görevliliği yaptı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi'nde  Doçent unvanı aldı, 2014 yılında da aynı üniversitede Profesörlüğe atandı. Hâlen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kafkasya Tarihi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

EĞİTİM BİLGİLERİ

1999 - 2003

Doktora

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

1996 - 1999

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı

1988 - 1992

Lisans

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Bölümü

ARAŞTIRMA ALANLARI

 • Azerbaycan
 • Kafkasya
 • Rusya'nın Kafkasya Siyaseti
 • Kırım
 • Türk-Rus İlişkileri

AKADEMİK UNVANLAR

2014 - Devam Ediyor

Profesör Doktor

Marmara Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2008 - 2014

Doçent Doktor

Marmara Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

İDARİ GÖREVLER

2016 - Devam Ediyor

Enstitü Müdürü

Marmara Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

2008 - Devam Ediyor

Anabilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kafkasya Tarihi Anabilim Dalı

Eserler

 • “Borcalı Türkleri”
  Yeni ve Yakın Çağ'da Türk-Gürci İlişkileri, Editör: İ. Tellioğlu ve R. Kavrelişvili,  Serander Yayınevi, Trabzon 2020, s. 358-378.
 • “31 Mart 1918 Katliamının Bakü Matbuatına Yansıması”
  31 Mart-Tarihimizin Facieli Sehifesi, Editör: S. Rüstemova, Elm ve Tehsil, Baku 2019, s. 110-120.
 • “Rusların Gözüyle Şeyh Şamil”
  Yeşilot O., İsakov A. 
  Türk Tarihinde Liderler, Yeditepe Yayınevi, 2019, s. 345-359.
 • “Brest-Litovsk Anlaşması’nın Ruslar Tarafından Değerlendirilmesi”
  Yeşilot O., İsakov A. 
  İmparatorluklar Çağına Veda, Ötüken Yayınevi, 2019, s. 287-303.
 • “Borçalı Türklerinin Problemleri”
  Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan, Editör: Tuğba Eray Biber, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2019, s. 639-653.
 • Sovyet Azerbaycan’da Kadın Hareketi ve Ali Bayramov Kadın Kulübü”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, Berikan Yayınevi, 2019, s. 203-210.
 • “Tematika Issledovaniy Turetskih Uçenıh v Rossiyskih Arhivah”
  Yeşilot O.
  Rossiya i Turtsiya v zerkale rossiyskih arhivov (20-30-e godı XX veka), Editör: Y. A. Rezvan, Kunstkamera, St. Petersburg 2018, s. 26-29. 
 • “Azerbaycan Cumhuriyeti”
  Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri  Editör: A. Kara, F. Solak, İstanbul  2017, s. 7-72. 
 • Türkiye-Ermenistan İlişkisinde Azerbaycan Faktörü”
  Yeşilot
  Türk Ermeni İlişkilerinin Yarını, Yeditepe Yayınevi, 2015, s. 313-328.
 • “Azerbaycan'da Kaçkın ve Mecburî Göçkünler (1988 Sonrası)”
  Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, Editör: Nesrin Sarıahmetoğlu, İlyas Kemaloğlu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2015, s.121-135.
 • “Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi’nin Türkiye ve Bölge İçin Önemi”
  Yeşilot, Güllü S.
  Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış, Yeditepe Yayınevi, 2014, s. 109-128.
 • “Azerbaycan Örneğinde Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal ve Kültürel Hayatı Etkileyen Dış Tehditler”
  Yeşilot O.
  Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, IQ K. S. Yayıncılık, 2007, s. 433-450.
 • “Azerbaycan’daki Çeçen Mülteciler ve Rusya ile İlişkilere Yansımaları”
  Yeşilot O.
  Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, Kitabevi, 2005, s. 191-206.
 • “SSCB Sonrası Karabağ Sorunu”
  Yeşilot O.
  Güney Kafkasya’da Güç Dengeleri ve Karabağ Sempozyumu Sorunu, İstanbul 8-9 Ocak 2021.
 • “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin Geleceği”
  Yeşilot O.
  Kafkasya'da Yeni Düzen ve Hukuk: Tehdit, Risk, Dönüşüm Uluslararası Sempozyumu (II. Karabağ Savaşı Sonrasında), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi & Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 05 Aralık 2020.
 • “15 Temmuz Sonrası Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri”
  Yeşilot O.
  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli, Marmara Üniversitesi, 15 Temmuz 2020.
 • “Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü”
  Yeşilot O.
  Ermenistan’ın İşgal Politikası: Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Sorunları Sempozyumu, Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmalar Merkezi, Denizli, 10 Ekim 2019.
 • “Hasan Melikzade Zerdabi'nin İslam Hakkındaki Görüşleri”
  Yeşilot O.
  İslam Medeniyeti Kafkasya'da Uluslararası Sempozyumu, IRCICA, Bakü, 11-13 Temmuz 2019.
 • “Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması”
  Yeşilot O., Çaycıoğlu S.O.  
  3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve Kimlik, 2018, s. 335-351.
 • “Azerbaycan-Nargin Adası’ndaki Bir Türk Esirin Hatıratı”
  Yeşilot O.
  Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, s. 309-318.
 • “Putin Dönemi Türk-Rus İlişkileri: Krizler Fırsata Dönüşebilir mi?”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2017, s. 343-355.
 • “Sovyet Dil Politikaları”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, TDBB Yayınları, 2017, s. 283-294.
 • “Dünden Bugüne Türkiye-Azerbaycan Kültürel İlişkileri”
  Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslam Dayanışması, İstanbul, Türkiye, 25 Eylül 2017.
 • “Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi'nin Azerbaycan ve Türkiye için Önemi”
  Uluslararası “Bağımsızlığının 25. Yılında Azerbaycan: Başarılar ve Gelişme Perspektifleri" Sempozyumu, Bakü - Azerbaycan, 15 Ekim 2016.
 • “Caucasian Muslims"
  Yeşilot O.
  History and Culture of Muslim Peoples around the Black Sea, Bükreş - Romanya, 4-5 Kasım 2014.
 • “Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Kırım”
  Yeşilot O., Çalışkan E.
  XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, 2014, 2, s. 491-508.
 • “Dünden Bugüne Kırım’ın Stratejik Önemi”
  Yeşilot O.,  Çalışkan E.
  2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 2014, 2, s. 178-192.
 • “Azerbaycan’da Lezgi Sorunu”
  Yeşilot O.
  Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri: XIX. ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar, 24-26 Ekim 2001, İstanbul, 2003, C. II, s. 183-190.
 • Giresun’da Fındık ve Fındık Borsası’nın Tarihçesi
  Yeşilot O., Yüksel A.
  Giresun Ticaret Borsası Yayınları, Giresun 2016.
 • Giresun’da İz Bırakanlar
  Yeşilot O., Yüksel A.
  Giresun Valiliği, Giresun 2012.
 • Prof. Dr. Asaf Ataseven Hayatı, Mücadelesi ve Eserleri
  Yeşilot O.
  Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010.

Faaliyetler

LİSANS

 • XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
 • Türk Kültür Tarihi
 • Genel Türk Tarihi Kaynakları
 • Çağdaş Türk Dünyası
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Kafkasya Tarihi
 • Türkiye-BDT İlişkileri
 • XX. Yüzyıl Türk Dünyasının Sorunlu Bölgeleri
 • Rusya Tarihi

LİSANSÜSTÜ

 • XVIII. Yüzyılda Kafkasya (YL)
 • Kafkasya'nın Siyasi Tarihi (YL)
 • Çarlık Döneminde Azerbaycan'da Sermaye Aydın İlişkisi  I-II (DR)
 • XIX. ve XX. Yüzyıllarda Kafkasya (DR)

KURUM DIŞI

 • Rusya Tarihi
 • Çağdaş Türk Cumhuriyetleri
 • Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkileri
 • Rusya'nın Kafkasya Siyaseti
 • Karabağ'ın Dünü, Bugünü, Yarını
  12-13 Ekim 2021
 • Güney Kafkasya’da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu
  8-9 Ocak 2021
 • Avrasya Şarkiyatçıları Uluslararası Çalıştayı
  23-24 Ekim 2019
 • Genç Türkologlar Çalıştayı
  22 Ekim 2019.
 • Türk Tarihinde Liderler ve Liderlik Stratejileri Sempozyumu
  19-20 Mart 2019.
 • Türk-Rus Türkologlar Uluslararası Çalıştayı
  3 Ocak 2019.
 • 2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu
  20-21 Kasım 2018.
 • İmparatorluklar Çağına Veda 100. Yılında I. Dünya Savaşı’nın Sonu Sempozyumu
  30 Ekim 2018.
 • Tehcir’in 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkilerinin Yarını: Adil Hafıza ve Normalleşme Uluslararası Sempozyum
  14-15 Mayıs 2015.
 • Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış Uluslararası Sempozyum
  2-3 Aralık 2013.
 • Avrasya’da Türk Dili ve Tarih Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
  15-17 Mayıs 2013.
 • Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri Uluslararası Sempozyumu
  11-12 Mayıs 2012.
 • Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri
  2006.
 • Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya’nın Yeri ve Önemi Sempozyumu
  2004.
 • "Hocalı Soykırımının 29. Yılında Karabağ Sorunu ve Türk Dünyası"
  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 27 Şubat 2021.
 • "Hocalı Soykırımından Karabağ Zaferine"
  İstanbul Aydın Üniversitesi, 27 Şubat 2021.
 • "Tarih Sohbetleri: Azerbaycan Meselesi, Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı"
  Ümraniye Belediyesi, 24 Şubat 2021.
 • "Karabağ Azerbaycan'dır"
  EYUDER(Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği), 12 Şubat 2021.
 • "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuruluşu ve Mehmed Emin Resulzâde"
  İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1 Şubat 2021.
 • "Tarihi ve Güncel Boyutlarıyla Karabağ Meselesi"
  Kültür Ocağı Vakfı, 27 Kasım 2020.
 • "Akademiden Bakışla Karabağ Meselesi"
  MÜ İlahiyat Fakültesi, Atlas Kulübü, 25 Kasım 2020.
 • "Dünden Bugüne Karabağ"
  Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, 15 Ekim 2020.
 • "Kafkaslarda Neler Oluyor?"
  Cihannüma Derneği ,14 Ekim 2020.
 • "Azerbaycan Türk Tarihi  ve Karabağ Meselesi"
  Yıldırım Belediyesi, 11 Ekim 2020.
 • "Geçmişten Günümüze Türk Rus İlişkileri ve Türk Dünyası"
  Lader, İstanbul, 27 Aralık 2019.
 • "Türkolojinin Balkanlarda Dünü, Bugünü ve Geleceği"
  Balkanlarda Türkolojinin Dünü Bugünü  ve Geleceği Çalıştayı, Trakya Üniversitesi, 2-3 Mayıs 2019.
 • "Güç Komşuluk: Kafkaslar ve Türkiye"
  Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, 17 Şubat 2018.
 • "Sürgünün 74. Yılında Ahıska Türkleri"
  Giresun Üniversitesi, 29 Kasım 2018.
 • "Güç Komşuluk: Kafkaslar ve Türkiye"
  Eskişehir Türk Ocağı, 04 Mart 2017.
 • "Azerbaycan'daki Hocalı Katliamı"
  Ümraniye Belediyesi, 21 Şubat 2017.
 • "Kırım ve Kafkasya Araştırmaları"
  Şehir Üniversitesi, 16 Mayıs 2016.
 • "Ermenistan Türkleri"
  İstanbul Türk Ocağı, 22 Nisan 2016.
 • "Tarihten Bugüne Rusya'nın Türk Dünyası Politikası"
  Lader, İstanbul, 18  Aralık 2015.
 • "Sürgünün 70. Yılında Kırım'ı Düşünmek"
  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi, 16 Mayıs 2014.
 • "Hocalı Katliamı"
  Türk Ocakları Kadıköy Şubesi, 25 Şubat 2013. 

Tezler

İletişim

İletişim Bilgileri

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, Göztepe Kampüsü, 34722 - Kadıköy / İstanbul
oyesilot@marmara.edu.tr

Konum