Konferanslar

-"Tarihi ve Güncel Boyutlarıyla Karabağ Meselesi", Kültür Ocağı Vakfı, 27 Kasım 2020.

-"Akademiden Bakışla Karabağ Meselesi", MÜ İlahiyat Fakültesi, Atlas Kulübü, 25 Kasım 2020.

-" Dünden Bugüne Karabağ", Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, 15 Ekim 2020.

-"Kafkaslarda Neler Oluyor?" , Cihannüma Derneği ,14 Ekim 2020. 

"Azerbaycan Türk Tarihi  ve Karabağ Meselesi", Yıldırım Belediyesi, 11 Ekim 2020.

-"Geçmişten Günümüze Türk Rus İlişkileri ve Türk Dünyası",Lader, İstanbul, 27 Aralık 2019.

-" Türkolojinin Balkanlarda Dünü, Bugünü ve Geleceği", Balkanlarda Türkolojinin Dünü Bugünü  ve Geleceği Çalıştayı, Trakya Üniversitesi, 2-3 Mayıs 2019.

-"Güç Komşuluk: Kafkaslar ve Türkiye", Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, 17 Şubat 2018.

-"Sürgünün 74. Yılında Ahıska Türkleri", Giresun Üniversitesi, 29 Kasım 2018. 

-"Güç Komşuluk: Kafkaslar ve Türkiye", Eskişehir Türk Ocağı, 04 Mart 2017.

-"Karabağ Meselesi ve Hocalı Katliamı", Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 27 Şubat 2017.

-"Azerbaycan'daki Hocalı Katliamı" Ümraniye Belediyesi, 21 Şubat 2017.

-"Türk Dünyasının Geleceği", Marmara Üniversitesi, 3 Mayıs 2016.

-"Kırım ve Kafkasya Araştırmaları", Şehir Üniversitesi,   16 Mayıs 2016.

-"Ermenistan Türkleri", İstanbul Türk Ocağı, 22 Nisan 2016. 

-"Azerbaycan Türklerinin Milli Mücadelesi  ve Rus Emperyalizmi", Etik Kulübü, 24 Şubat2016.

-"Tarihten Bugüne Rusya'nın Türk Dünyası Politikası" Lader, İstanbul, 18  Aralık 2015.

-"Sürgünün 70. Yılında Kırım'ı Düşünmek", Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi, 16 Mayıs 2014.

-"Hocalı Katliamı", Türk Ocakları Kadıköy Şubesi, 25 Şubat 2013.