Faaliyetler

LİSANS

 • XIX. Yüzyıl Türk Dünyası
 • Türk Kültür Tarihi
 • Genel Türk Tarihi Kaynakları
 • Çağdaş Türk Dünyası
 • İslam Öncesi Türk Tarihi
 • Kafkasya Tarihi
 • Türkiye-BDT İlişkileri
 • XX. Yüzyıl Türk Dünyasının Sorunlu Bölgeleri
 • Rusya Tarihi

LİSANSÜSTÜ

 • XVIII. Yüzyılda Kafkasya (YL)
 • Kafkasya'nın Siyasi Tarihi (YL)
 • Çarlık Döneminde Azerbaycan'da Sermaye Aydın İlişkisi  I-II (DR)
 • XIX. ve XX. Yüzyıllarda Kafkasya (DR)

KURUM DIŞI

 • Rusya Tarihi
 • Çağdaş Türk Cumhuriyetleri
 • Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkileri
 • Rusya'nın Kafkasya Siyaseti
 • Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Sempozyumu
  15 Mart 2022
 • Karadeniz Sempozyumu (Uluslararası İlişkiler - Güvenlik - Hukuk - Enerji)
  20 Aralık 2021
 • Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu
  2-3 Kasım 2021
 • Karabağ'ın Dünü, Bugünü, Yarını
  12-13 Ekim 2021
 • Güney Kafkasya’da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu
  8-9 Ocak 2021
 • Avrasya Şarkiyatçıları Uluslararası Çalıştayı
  23-24 Ekim 2019
 • Genç Türkologlar Çalıştayı
  22 Ekim 2019.
 • Türk Tarihinde Liderler ve Liderlik Stratejileri Sempozyumu
  19-20 Mart 2019.
 • Türk-Rus Türkologlar Uluslararası Çalıştayı
  3 Ocak 2019.
 • 2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu
  20-21 Kasım 2018.
 • İmparatorluklar Çağına Veda 100. Yılında I. Dünya Savaşı’nın Sonu Sempozyumu
  30 Ekim 2018.
 • Tehcir’in 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkilerinin Yarını: Adil Hafıza ve Normalleşme Uluslararası Sempozyum
  14-15 Mayıs 2015.
 • Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış Uluslararası Sempozyum
  2-3 Aralık 2013.
 • Avrasya’da Türk Dili ve Tarih Eğitimi Uluslararası Sempozyumu
  15-17 Mayıs 2013.
 • Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri Uluslararası Sempozyumu
  11-12 Mayıs 2012.
 • Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri
  2006.
 • Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya’nın Yeri ve Önemi Sempozyumu
  2004.
 • "Hocalı Soykırımının 29. Yılında Karabağ Sorunu ve Türk Dünyası"
  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 27 Şubat 2021.
 • "Hocalı Soykırımından Karabağ Zaferine"
  İstanbul Aydın Üniversitesi, 27 Şubat 2021.
 • "Tarih Sohbetleri: Azerbaycan Meselesi, Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı"
  Ümraniye Belediyesi, 24 Şubat 2021.
 • "Karabağ Azerbaycan'dır"
  EYUDER(Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği), 12 Şubat 2021.
 • "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kuruluşu ve Mehmed Emin Resulzâde"
  İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1 Şubat 2021.
 • "Tarihi ve Güncel Boyutlarıyla Karabağ Meselesi"
  Kültür Ocağı Vakfı, 27 Kasım 2020.
 • "Akademiden Bakışla Karabağ Meselesi"
  MÜ İlahiyat Fakültesi, Atlas Kulübü, 25 Kasım 2020.
 • "Dünden Bugüne Karabağ"
  Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, 15 Ekim 2020.
 • "Kafkaslarda Neler Oluyor?"
  Cihannüma Derneği ,14 Ekim 2020.
 • "Azerbaycan Türk Tarihi  ve Karabağ Meselesi"
  Yıldırım Belediyesi, 11 Ekim 2020.
 • "Geçmişten Günümüze Türk Rus İlişkileri ve Türk Dünyası"
  Lader, İstanbul, 27 Aralık 2019.
 • "Türkolojinin Balkanlarda Dünü, Bugünü ve Geleceği"
  Balkanlarda Türkolojinin Dünü Bugünü  ve Geleceği Çalıştayı, Trakya Üniversitesi, 2-3 Mayıs 2019.
 • "Güç Komşuluk: Kafkaslar ve Türkiye"
  Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, 17 Şubat 2018.
 • "Sürgünün 74. Yılında Ahıska Türkleri"
  Giresun Üniversitesi, 29 Kasım 2018.
 • "Güç Komşuluk: Kafkaslar ve Türkiye"
  Eskişehir Türk Ocağı, 04 Mart 2017.
 • "Azerbaycan'daki Hocalı Katliamı"
  Ümraniye Belediyesi, 21 Şubat 2017.
 • "Kırım ve Kafkasya Araştırmaları"
  Şehir Üniversitesi, 16 Mayıs 2016.
 • "Ermenistan Türkleri"
  İstanbul Türk Ocağı, 22 Nisan 2016.
 • "Tarihten Bugüne Rusya'nın Türk Dünyası Politikası"
  Lader, İstanbul, 18  Aralık 2015.
 • "Sürgünün 70. Yılında Kırım'ı Düşünmek"
  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi, 16 Mayıs 2014.
 • "Hocalı Katliamı"
  Türk Ocakları Kadıköy Şubesi, 25 Şubat 2013.