Eserler

 • “Borcalı Türkleri”
  Yeni ve Yakın Çağ'da Türk-Gürci İlişkileri, Editör: İ. Tellioğlu ve R. Kavrelişvili,  Serander Yayınevi, Trabzon 2020, s. 358-378.
 • “31 Mart 1918 Katliamının Bakü Matbuatına Yansıması”
  31 Mart-Tarihimizin Facieli Sehifesi, Editör: S. Rüstemova, Elm ve Tehsil, Baku 2019, s. 110-120.
 • “Rusların Gözüyle Şeyh Şamil”
  Yeşilot O., İsakov A. 
  Türk Tarihinde Liderler, Yeditepe Yayınevi, 2019, s. 345-359.
 • “Brest-Litovsk Anlaşması’nın Ruslar Tarafından Değerlendirilmesi”
  Yeşilot O., İsakov A. 
  İmparatorluklar Çağına Veda, Ötüken Yayınevi, 2019, s. 287-303.
 • “Borçalı Türklerinin Problemleri”
  Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan, Editör: Tuğba Eray Biber, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2019, s. 639-653.
 • Sovyet Azerbaycan’da Kadın Hareketi ve Ali Bayramov Kadın Kulübü”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, Berikan Yayınevi, 2019, s. 203-210.
 • “Tematika Issledovaniy Turetskih Uçenıh v Rossiyskih Arhivah”
  Yeşilot O.
  Rossiya i Turtsiya v zerkale rossiyskih arhivov (20-30-e godı XX veka), Editör: Y. A. Rezvan, Kunstkamera, St. Petersburg 2018, s. 26-29. 
 • “Azerbaycan Cumhuriyeti”
  Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri  Editör: A. Kara, F. Solak, İstanbul  2017, s. 7-72. 
 • Türkiye-Ermenistan İlişkisinde Azerbaycan Faktörü”
  Yeşilot
  Türk Ermeni İlişkilerinin Yarını, Yeditepe Yayınevi, 2015, s. 313-328.
 • “Azerbaycan'da Kaçkın ve Mecburî Göçkünler (1988 Sonrası)”
  Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, Editör: Nesrin Sarıahmetoğlu, İlyas Kemaloğlu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2015, s.121-135.
 • “Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi’nin Türkiye ve Bölge İçin Önemi”
  Yeşilot, Güllü S.
  Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış, Yeditepe Yayınevi, 2014, s. 109-128.
 • “Azerbaycan Örneğinde Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal ve Kültürel Hayatı Etkileyen Dış Tehditler”
  Yeşilot O.
  Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, IQ K. S. Yayıncılık, 2007, s. 433-450.
 • “Azerbaycan’daki Çeçen Mülteciler ve Rusya ile İlişkilere Yansımaları”
  Yeşilot O.
  Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, Kitabevi, 2005, s. 191-206.
 • “SSCB Sonrası Karabağ Sorunu”
  Yeşilot O.
  Güney Kafkasya’da Güç Dengeleri ve Karabağ Sempozyumu Sorunu, İstanbul 8-9 Ocak 2021.
 • “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin Geleceği”
  Yeşilot O.
  Kafkasya'da Yeni Düzen ve Hukuk: Tehdit, Risk, Dönüşüm Uluslararası Sempozyumu (II. Karabağ Savaşı Sonrasında), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi & Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 05 Aralık 2020.
 • “15 Temmuz Sonrası Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri”
  Yeşilot O.
  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli, Marmara Üniversitesi, 15 Temmuz 2020.
 • “Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü”
  Yeşilot O.
  Ermenistan’ın İşgal Politikası: Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Sorunları Sempozyumu, Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmalar Merkezi, Denizli, 10 Ekim 2019.
 • “Hasan Melikzade Zerdabi'nin İslam Hakkındaki Görüşleri”
  Yeşilot O.
  İslam Medeniyeti Kafkasya'da Uluslararası Sempozyumu, IRCICA, Bakü, 11-13 Temmuz 2019.
 • “Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması”
  Yeşilot O., Çaycıoğlu S.O.  
  3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve Kimlik, 2018, s. 335-351.
 • “Azerbaycan-Nargin Adası’ndaki Bir Türk Esirin Hatıratı”
  Yeşilot O.
  Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, s. 309-318.
 • “Putin Dönemi Türk-Rus İlişkileri: Krizler Fırsata Dönüşebilir mi?”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2017, s. 343-355.
 • “Sovyet Dil Politikaları”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, TDBB Yayınları, 2017, s. 283-294.
 • “Dünden Bugüne Türkiye-Azerbaycan Kültürel İlişkileri”
  Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslam Dayanışması, İstanbul, Türkiye, 25 Eylül 2017.
 • “Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi'nin Azerbaycan ve Türkiye için Önemi”
  Uluslararası “Bağımsızlığının 25. Yılında Azerbaycan: Başarılar ve Gelişme Perspektifleri" Sempozyumu, Bakü - Azerbaycan, 15 Ekim 2016.
 • “Caucasian Muslims"
  Yeşilot O.
  History and Culture of Muslim Peoples around the Black Sea, Bükreş - Romanya, 4-5 Kasım 2014.
 • “Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Kırım”
  Yeşilot O., Çalışkan E.
  XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, 2014, 2, s. 491-508.
 • “Dünden Bugüne Kırım’ın Stratejik Önemi”
  Yeşilot O.,  Çalışkan E.
  2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 2014, 2, s. 178-192.
 • “Azerbaycan’da Lezgi Sorunu”
  Yeşilot O.
  Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri: XIX. ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar, 24-26 Ekim 2001, İstanbul, 2003, C. II, s. 183-190.
 • Giresun’da Fındık ve Fındık Borsası’nın Tarihçesi
  Yeşilot O., Yüksel A.
  Giresun Ticaret Borsası Yayınları, Giresun 2016.
 • Giresun’da İz Bırakanlar
  Yeşilot O., Yüksel A.
  Giresun Valiliği, Giresun 2012.
 • Prof. Dr. Asaf Ataseven Hayatı, Mücadelesi ve Eserleri
  Yeşilot O.
  Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010.