Eserler

 • “İkinci Karabağ Savaşı'nın Sonuçları: Bölgesel ve Küresel Açıdan Beklentiler”
  Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya, Editör: A. Al ve H. Kaya, Nobel Yayınları, İstanbul 2022, s. 313-318.
 • “Hasan Bey Zerdabi, Maarifçilik Faaliyetleri ve Ekinci Gazetesi”
  Azerbaycan Düşünce Tarihi - II, Editör: A. Asker, YTB Yayınları, Ankara 2021, s. 29-60.
 • “Turkish - Russian Relations in The Putin Era”
  Contemporary Turkish - Russian Relations from Past to Future, Editör: İ. Topsakal ve A. Askerov, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2021, s. 27-39.
 • “Türkiye - Rusya Federasyonu İlişkileri”
  100. Yılında Türkiye-Rusya İlişkileri ve Karadeniz, Editör: M. Okur vd., Akçağ Yayınları, Ankara 2021, s. 143-160.
 • “Borcalı Türkleri”
  Yeni ve Yakın Çağ'da Türk-Gürci İlişkileri, Editör: İ. Tellioğlu ve R. Kavrelişvili,  Serander Yayınevi, Trabzon 2020, s. 358-378.
 • “31 Mart 1918 Katliamının Bakü Matbuatına Yansıması”
  31 Mart-Tarihimizin Facieli Sehifesi, Editör: S. Rüstemova, Elm ve Tehsil, Baku 2019, s. 110-120.
 • “Rusların Gözüyle Şeyh Şamil”
  Yeşilot O., İsakov A. 
  Türk Tarihinde Liderler, Yeditepe Yayınevi, 2019, s. 345-359.
 • “Brest-Litovsk Anlaşması’nın Ruslar Tarafından Değerlendirilmesi”
  Yeşilot O., İsakov A. 
  İmparatorluklar Çağına Veda, Ötüken Yayınevi, 2019, s. 287-303.
 • “Borçalı Türklerinin Problemleri”
  Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan, Editör: Tuğba Eray Biber, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2019, s. 639-653.
 • Sovyet Azerbaycan’da Kadın Hareketi ve Ali Bayramov Kadın Kulübü”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, Berikan Yayınevi, 2019, s. 203-210.
 • “Tematika Issledovaniy Turetskih Uçenıh v Rossiyskih Arhivah”
  Yeşilot O.
  Rossiya i Turtsiya v zerkale rossiyskih arhivov (20-30-e godı XX veka), Editör: Y. A. Rezvan, Kunstkamera, St. Petersburg 2018, s. 26-29. 
 • “Azerbaycan Cumhuriyeti”
  Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri  Editör: A. Kara, F. Solak, İstanbul  2017, s. 7-72. 
 • Türkiye-Ermenistan İlişkisinde Azerbaycan Faktörü”
  Yeşilot
  Türk Ermeni İlişkilerinin Yarını, Yeditepe Yayınevi, 2015, s. 313-328.
 • “Azerbaycan'da Kaçkın ve Mecburî Göçkünler (1988 Sonrası)”
  Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, Editör: Nesrin Sarıahmetoğlu, İlyas Kemaloğlu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2015, s.121-135.
 • “Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi’nin Türkiye ve Bölge İçin Önemi”
  Yeşilot, Güllü S.
  Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış, Yeditepe Yayınevi, 2014, s. 109-128.
 • “Azerbaycan Örneğinde Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal ve Kültürel Hayatı Etkileyen Dış Tehditler”
  Yeşilot O.
  Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, IQ K. S. Yayıncılık, 2007, s. 433-450.
 • “Azerbaycan’daki Çeçen Mülteciler ve Rusya ile İlişkilere Yansımaları”
  Yeşilot O.
  Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, Kitabevi, 2005, s. 191-206.
 • “Rus Basınında TBMM'nin Açılış Süreci”
  Yesilot O., İsakov A.
  Bilig,
  Sayı: 96 Kış 2021 - TBMM’nin 100. Yılı Özel Sayısı, s. 121-145.
 • “Borçalı Türklerinin Sorunları"
  Yesilot O.
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Ağustos 2021, S.415, s. 22-25. 
 • “31 Mart 1918 Katliamının Bakü Matbuatına Yansıması"
  Yesilot O., Genceli M.
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mayıs 2021, S.412, s. 16-25. 
 • “Kafkasya'nın Yükselen Yıldızı: Azerbaycan”
  Yesilot O.
  Türkiye Günlüğü,
  Bahar 2021, Sayı: 146, s. 5-19.
 • “Sovyet Arşiv Belgeleri Işığında Basmacı Hareketi”
  Yesilot O., Özdemir B.
  Belleten,
  Nisan 2021, Cilt: 85, Sayı: 302, s. 279-309.
 • “Azerbaycan Tarihinde Önemli Bir Aydın Hasan Melikzade Zerdabi 1837-1907"
  Yesilot O.
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Nisan 2021, S.411, s. 12-15. 
 • “Hayırsever Bir Azerbaycan Türkü Hacı Zeynelabidin Tagiyev 1838-1924"
  Yesilot O.
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mart 2021, S.410, s. 10-13. 
 • “29. Yılında Hocalı Soykırımı”
  Yesilot O.
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Şubat 2021, S.409, s. 10-11. 
 • “20 Ocak 1990 Olayları”
  Yesilot O., Akarslan Z.
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Ocak 2021, S.408, s. 10-13. 
 • “Dünden Bugüne Karabağ”
  Yesilot O.
  Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Kasım 2020, C. 68., S.406, s. 12-17. 
 • “Türk-Rus İlişkilerinin Geleceği: Rekabet mi? İş Birliği mi?”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2016, C. III, S. 2, s. 55-73.
 • “The Crimean Crisis in the Context of New Russian Geopolitics”
  Yeşilot O.
  Insight Turkey, 2014, 16 (2), s. 167-181.
 • “Tolerance and Peace in the Silk Road: An Asian Perspective”
  Yeşilot O., Biçer R.
  International Journal of the Asian Philosophical Association, 2014, Vol: 6/2, s. 147-160.
 • “Kafkasya Müslümanlarının Manevi Atası: Hasan Melikzade Zerdabi’nin Hayatı ve Fikirleri”
  Yeşilot O.
  Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA),  2009, Vol. IV, S. 7, s. 121-125.
 • “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”
  Yeşilot O.
  Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2008, cilt.14, ss.187-199.
 • “Azerbaycan’da Aydınların Yetişmesinde Zenginlerin Rolü (XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başları)”
  Yeşilot O.
  Kafkas Dosyası, 2006, s. 183-208.
 • “Karabağ Savaşı’nın Mağdur ve Sessiz Şahitleri”
  Yeşilot O.
  Türk Dünyası Araştırmaları, 2006, S. 160, s. 169-176.
 • “Rusya Türklerinin İlk Türkçe Gazetesi: Ekinci”
  Yeşilot O.
  Türk Dünyası Araştırmaları, 2006, S. 61, s. 203-217.
 • “Çarlık Rusyası'nın Azerbaycan'ı İşgali (Kafkasya Başkomutanı General Sisanov'un Faaliyetleri ve Öldürülmesi)”
  Yeşilot O.
  Türklük Araştırmaları Dergisi, 2005, S. 18, s. 123-130.
 • “Avrasya Coğrafyasında Rusya-ABD Nüfuz Mücadelesi”
  Yeşilot O., Ulusoy B.
  Türk Dünyası Araştırmaları, 2005, S. 157, s. 181-196.
 • “Azerbaycanlı Bir Ortaçağ Tarihçisi: Ziya Bünyadov (1923-1997)”
  Yesilot O.
  Türklük Araştırmaları Dergisi, 2002, S. 12, s. 349-355.
 • “Çarlık Yönetiminde Azerbaycan”
  Yeşilot O.
  Türkler, 2002, C. XVIII, s. 541-544.
 • “Kafkaslarda İlk Müslüman Kız Okulu (Aleksandryevski Kız Okulu)”
  Yeşilot O.
  Akademik Araştırmalar Dergisi, 2000, C. II. S. 6, s. 285-292.
 • “SSCB Sonrası Karabağ Sorunu”
  Yeşilot O.
  Güney Kafkasya’da Güç Dengeleri ve Karabağ Sempozyumu Sorunu, İstanbul 8-9 Ocak 2021.
 • “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin Geleceği”
  Yeşilot O.
  Kafkasya'da Yeni Düzen ve Hukuk: Tehdit, Risk, Dönüşüm Uluslararası Sempozyumu (II. Karabağ Savaşı Sonrasında), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi & Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 05 Aralık 2020.
 • “15 Temmuz Sonrası Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri”
  Yeşilot O.
  15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli, Marmara Üniversitesi, 15 Temmuz 2020.
 • “Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü”
  Yeşilot O.
  Ermenistan’ın İşgal Politikası: Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Sorunları Sempozyumu, Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmalar Merkezi, Denizli, 10 Ekim 2019.
 • “Hasan Melikzade Zerdabi'nin İslam Hakkındaki Görüşleri”
  Yeşilot O.
  İslam Medeniyeti Kafkasya'da Uluslararası Sempozyumu, IRCICA, Bakü, 11-13 Temmuz 2019.
 • “Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması”
  Yeşilot O., Çaycıoğlu S.O.  
  3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve Kimlik, 2018, s. 335-351.
 • “Azerbaycan-Nargin Adası’ndaki Bir Türk Esirin Hatıratı”
  Yeşilot O.
  Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2017, s. 309-318.
 • “Putin Dönemi Türk-Rus İlişkileri: Krizler Fırsata Dönüşebilir mi?”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2017, s. 343-355.
 • “Sovyet Dil Politikaları”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, TDBB Yayınları, 2017, s. 283-294.
 • “Dünden Bugüne Türkiye-Azerbaycan Kültürel İlişkileri”
  Türkiye-Azerbaycan Örneğinde İslam Dayanışması, İstanbul, Türkiye, 25 Eylül 2017.
 • “Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi'nin Azerbaycan ve Türkiye için Önemi”
  Uluslararası “Bağımsızlığının 25. Yılında Azerbaycan: Başarılar ve Gelişme Perspektifleri" Sempozyumu, Bakü - Azerbaycan, 15 Ekim 2016.
 • “Caucasian Muslims"
  Yeşilot O.
  History and Culture of Muslim Peoples around the Black Sea, Bükreş - Romanya, 4-5 Kasım 2014.
 • “Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Kırım”
  Yeşilot O., Çalışkan E.
  XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, 2014, 2, s. 491-508.
 • “Dünden Bugüne Kırım’ın Stratejik Önemi”
  Yeşilot O.,  Çalışkan E.
  2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 2014, 2, s. 178-192.
 • “Türkiye ile Ermenistan Arasında İmzalanan 10 Ekim 2009 Protokolleriyle İlgili Bir Değerlendirme”
  Yeşilot O., Özdemir B.
  Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, Ed. Okan Yeşilot, Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.
 • “Kırım Tatar Türklerinin Tarihi ve Güncel Sorunları Perspektifinde Sosyo-Kültürel Yapısı, Ukrayna’daki Etnik Barışa Katkıları ve Türkiye’deki Akrabalarıyla Kültürel İlişkileri”
  Yeşilot O., Özdemir B., Kılıç S.
  21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 02-05 Aralık 2010, Lefke K.K.T.C., EkoAvrasya Yayınları, Ankara, 2011.
 • “Azerbaycan’da Lezgi Sorunu”
  Yeşilot O.
  Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri: XIX. ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar, 24-26 Ekim 2001, İstanbul, 2003, C. II, s. 183-190.
 • Giresun’da Fındık ve Fındık Borsası’nın Tarihçesi
  Yeşilot O., Yüksel A.
  Giresun Ticaret Borsası Yayınları, Giresun 2016.
 • Giresun’da İz Bırakanlar
  Yeşilot O., Yüksel A.
  Giresun Valiliği, Giresun 2012.
 • Prof. Dr. Asaf Ataseven Hayatı, Mücadelesi ve Eserleri
  Yeşilot O.
  Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010.