Düzenlenen Sempozyumlar

 • Avrasya Şarkiyatçıları Uluslararası Çalıştayı, 23-24 Ekim 2019.
 • Genç Türkologlar Çalıştayı, 22 Ekim 2019.
 • Türk Tarihinde Liderler ve Liderlik Stratejileri Sempozyumu, 19-20 Mart 2019.
 • Türk-Rus Türkologlar Uluslararası Çalıştayı, 3 Ocak 2019.
 • 2. Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu, 20-21 Kasım 2018.
 • İmparatorluklar Çağına Veda 100. Yılında I. Dünya Savaşı’nın Sonu Sempozyumu, 30 Ekim 2018.
 • Tehcir’in 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkilerinin Yarını: Adil Hafıza ve Normalleşme Uluslararası Sempozyum, 14-15 Mayıs 2015.
 • Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış Uluslararası Sempozyum, 2-3 Aralık 2013.
 • Avrasya’da Türk Dili ve Tarih Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 15-17 Mayıs 2013.
 • Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2012.
 • Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, 2006.
 • Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya’nın Yeri ve Önemi Sempozyumu, 2004.